Mijn naam is Bert, geboren in 1962 in de gemeente Best en aldaar geboren en getogen.

Mijn partner ken ik al mijn hele leven omdat we in de zelfde straat zijn opgegroeid. In totaal 10 deuren van elkaar hebben wij onze jeugd samen doorgebracht en tijdens een feestavond van de lokale harmonie alwaar wij beiden lid van waren is de vonk overgeslagen in januari 1980. Onze eerste kus was een voltreffer en vijf jaar later hebben wij elkaar voor het altaar het jaar woord gegeven en zijn we getrouwd.

Puberaal verlieft zou een mooie uitdrukking zijn omdat we tot op de dag van vandaag nog steeds Hand in Hand samen over straat lopen.